Kozłowska-Rajewicz: w Polsce wciąż zbyt duże przyzwolenie na przemoc

Utworzono: 2013-07-11

Przyzwolenie na przemoc domową w Polsce wciąż jest  zbyt duże; 20 proc. Polaków uważa, że to prywatna sprawa; sprawcy przemocy nie  spotykają się z ostracyzmem społecznym - mówiła minister Agnieszka  Kozłowska-Rajewicz na konferencji w mazowieckim urzędzie wojewódzkim.

27 czerwca 2013 r. odbyła się czwarta konferencja z cyklu  "Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  przemocy ze względu na płeć", którą zorganizował wojewoda mazowiecki Jacek  Kozłowski przy współpracy z pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania  Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbietą Seredyn.

Konferencje z tego cyklu organizowane są we współpracy  z wojewodami w każdym regionie. Mają być one elementem szerszych konsultacji  dotyczących zmian w obszarze zwalczania przemocy.

Podczas warszawskiej konferencji Kozłowska-Rajewicz mówiła o potrzebie  ratyfikowania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec  kobiet i przemocy domowej. Podkreśliła, że dokument ten został uznany przez  społeczność międzynarodową za "złoty standard", do którego powinni dążyć  wszyscy, którzy poważnie myślą o walce z przemocą.
[...]

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,14178503,Kozlowska_Rajewicz__w_Polsce_wciaz_zbyt_duze_przyzwolenie.html