Nabór członków Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Utworzono: 2014-03-20

Rozpoczęła się procedura powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II kadencji. Administracja rządowa, samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe mogą do 4 kwietnia 2014 zgłaszać swoich kandydatów.

Zgłoszony kandydat  zobowiązany jest do spełniania następujących kryteriów:

Minister Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 30 kwietnia 2014 r. dokona  wyboru członków Zespołu Monitorującego i ogłosi skład Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Pełna informacja

Źródło: www.ngo.pl