Rossmann Polska wspólnie z "Niebieską Linią" IPZ przeciwko przemocy

Przemoc-w-rodzinnie--szukaj-wsparcia-na-Niebieskiej-Linii header  2019-03-25 13-51-19

Szanowni Państwo, 

Makijaż może wyrażać osobowość, ale i... zaangażowanie! Przyłączcie się zatem w działania charytatywne Rossmann Polska na rzecz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ - wspólnie pokażmy, że los rodzin dotkniętych przemocą nie jest Nam obojętny! Więcej na: rsmn.pl/NiebieskaLiniaRossmann