Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

Choć zbliżają się wakacje, dla rodzin w kryzysie i po rozstaniach to jednak dodatkowy stres. Jak uzgodnimy, kto i kiedy pojedzie z dzieckiem? Jak podzielimy się kosztami? To właśnie z myślą o nich Forum organizacji pozarządowych wypracowało standardy, które pozwalają lepiej zadbać o dobro dziecka w sytuacji, gdy rodzice podejmą decyzję o rozstaniu.

 
Konflikt rodziców zawsze obciąża emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki rodzice się rozstają, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Stąd obowiązkiem dorosłych i instytucji, takich jak placówki oświatowe czy policji, jest zapewnienie dziecku możliwie najlepszych warunków do rozwoju. Dlatego też Forum organizacji pozarządowych stworzyło standardy, które mają na celu skuteczniej zadbać o dobro dziecka w sytuacji rozstania rodziców.
 
Głównym celem wypracowanych standardów jest zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, tak by znalazły się one w centrum uwagi rodziców. Ważne jest, by nawet w sytuacji zaostrzonego między nimi konfliktu kierowali się oni zasadą dobra dziecka. Wierzymy, że opracowany przez specjalistów poradnik może być drogowskazem działania dla rozstających się rodziców – podkreśla Agata Jarzyna, mediator oraz wiceprzewodnicząca zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który jest głównym organizatorem projektu.
 
Warto podkreślić, że standardy zostały wypracowane wspólnie z takimi organizacjami, jak Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz Stowarzyszenie OPTA.
 
Dokument ten dedykowany jest nie tylko rodzicom, lecz również i specjalistom. Stanowi on usystematyzowany zbiór wskazówek, które mają pomóc w sytuacji rozpadu rodziny. To także baza informacji zarówno dla samych opiekunów, jak i dla specjalistów, których zadaniem jest ochrona dziecka znajdującego się w procesie rozpadu rodziny.
 
Więcej informacji o „Standardach pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” znajduje się pod adresem: http://standardyrozstania.pl/standardy/.