Za nami pierwsze posiedzenie eksperckiej Rady Kobiet

Dnia 27 czerwca br. po raz pierwszy spotkały się ekspertki Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy. Na spotkaniu uzgodniono sposób pracy, wstępnie rozmawiano o najważniejszych i najpilniejszych wyzwaniach.

Uczestniczki spotkania zgodziły się, że w pierwszej kolejności należy zająć się problemem przemocy wobec kobiet, nierównością płac kobiet i mężczyzn, a także bezpieczeństwem zdrowotnym. Z  uznaniem przyjęły także zapewnienia o ścisłej współpracy z Pełnomocniczką ds. Kobiet Katarzyną Wilkołaską – Żuromską. 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż w skład Rady Kobiet przy prezydencie m.st. Warszawy wchodzą: Renata Durda, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Teresa Jackowska, Krystyna Kacpura, Anna Karaszewska, dr Elżbieta Korolczuk, Olga Kozierowska, Krystyna Lewkowicz, Urszula Nowakowska, Alicja Pacewicz, dr Ewa Rumińska-Zimny, Monika Sajkowska i  prof. Magdalena Środa. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie miejskich działań pod względem potrzeb kobiet, inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia w zakresie płci, wyznania, narodowości i niepełnosprawności.
 
Na kolejnym spotkaniu Rada Kobiet ma wybrać swoje władze, przedstawione zostaną także propozycje projektów do realizacji.