Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Niebieskiej Linii (21-28 lutego 2020 r.)

af801a83-0a6c-4abc-9f7d-169eb6ea0fc6

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar PrzestępstwJak co roku również i Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ uczestniczy w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Jak co roku również i Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ uczestniczy w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej, pomocy w postaci konsultacji z naszymi specjalistami. Zainteresowane osoby prosimy o zarezerwowanie dostępności specjalisty poprzez sekretariat Niebieskiej Linii pod nr tel. 22 824 25 01. We wspomnianym okresie zachęcamy również do skorzystania z naszej Poradni Telefonicznej (22 668 70 00). Działa ona 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00, gdzie dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści (tj. psycholodzy i prawnicy). Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. 

Plakat B-1PokrzywA