Deklaracja w sprawie wdrożenia konwencji stambulskiej podczas pandemii COVID-19

W dniu 20 kwietnia br. Komitet Stron Konwencji Stambulskiej wydał deklarację wyrażającą wolę i determinację Państw-Stron do przestrzegania standardów Konwencji Stambulskiej jako źródła wskazówek dla działań rządowych podczas wybuchu obecnej pandemii COVID- 19.

W związku z alarmującym wzrostem liczby zarejestrowanych przypadków przemocy wobec kobiet i / lub przemocy domowej wywołanych przez pandemię na całym świecie oraz w wielu państwach członkowskich Rady Europy, deklaracja określa znaczenie zasad i wymagań Konwencji Stambulskiej w ramach zapobiegania, ochrony, ścigania i zintegrowanych polityk w obecnie panujących okolicznościach.

Komitet Stron przyjął deklarację pełniąc rolę organu międzyrządowego, upoważnionego do przestrzegania standardów konwencji stambulskiej i do zapewnienia ich wdrażania.