Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

logotyp PTP N

Pediatro, nie czekaj na telefon od rodzica/opiekuna. Sam inicjuj rozmowy w celu monitorowania dziecka w środowisku domowym.

 

Pediatra powinien dbać nie tylko o stan fizyczny swojego pacjenta, ale także jego zdrowie psychiczne.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Konsultant Krajowy rekomendują:

1. monitorowanie stanu bezpieczeństwa dziecka, szczególnie w środowisku/grupach wysokiego ryzyka,
2. monitorowanie stanu bezpieczeństwa dzieci, szczególnie w tych rodzinach, w stosunku do których było podejrzenie zaniedbania lub przemocy domowej,
3. współpracę z psychologiem celem monitorowania i nadzoru sytuacji kryzysowych u pacjenta i w jego rodzinie,
4. stały nadzór nad dziećmi z chorobami przewlekłymi,
5. większą uważność i dociekliwość w kontaktach z pacjentem oraz jego rodziną, nastawienie na przeciwdziałanie narastającym problemom spowodowanym izolacją (w razie potrzeby – podjęcie interwencji).