OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" (1995 - 2006 r.)

Kategoria: Zrealizowane projekty
Administrator NL

W latach 1995 - 2006 Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ prowadziło na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poradnię telefoniczną, której głównym elementem był Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia:  801-120-002.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON NIEBIESKA LINIA 801-120-002

wykres

W 2001 roku nastąpił wzrost przeprowadzonych rozmów o 2635 (26%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszenie liczby telefonów w 2002 roku spowodowane było przede wszystkim ograniczeniem funkcjonowania numeru 0 800 1200 02, zamienionego w sierpniu na 0 801 1200 02, z dwóch kabin telefonicznych do jednej.

Szczegółowe statystyki i zestawienia rozmów dostępne są tutaj.