„WŁĄCZ SIĘ” - Nowy program realizowany przez Niebieską Linię przy współpracy z hiszpańską Fundacją LA CAIXA

Kategoria: Zrealizowane projekty
Administrator NL

logo IncorporaOd 1 marca Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ realizuje program „Włącz się”, finansowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób mających trudności w dostępie do rynku pracy. Partnerami społecznymi projektu oprócz Niebieskiej Linii jest „Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA.


Dzięki wsparciu kluczowego partnera projektu, jakim jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan klientki Niebieskiej Linii, którymi są ofiary przemocy domowej uzyskają pomoc w wytyczeniu ścieżki zawodowej, określeniu swoich kluczowych kompetencji oraz podjęciu zatrudnienia.

Projekt obejmuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, dwa dwudniowe warsztaty, których tematyka będzie dotyczyła kompetencji koniecznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia (doskonalenie umiejętności interpersonalnych, ustanawianie własnych granic w kontaktach z innymi, radzenie sobie z konfliktami), kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz monitoring środowiska pracy uczestniczek projektu po podjęciu przez nie zatrudnienia.

Projekt ten w swym zamyśle ma być integralną częścią i dopełnieniem programu Poradni Środowiskowej Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, którego głównym celem jest kompleksowa pomoc w uwalnianiu się od przemocy w rodzinie.

Przedsięwzięcie oprócz doraźnej pomocy kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie w podjęciu pracy oraz nabyciu przez nie kompetencji związanych z długofalowym planowaniem ścieżki zawodowej ma zwiększyć także świadomość na temat korzyści, jakie płyną dla pracodawców, którzy zdecydują się wykorzystać potencjał zawodowy tej grupy.

Informacja prasowa o projekcie:
START PROGRAMU FUNDACJI LA CAIXA - "WŁĄCZ SIĘ"

Na zdjęciu przedstawiciele Fundacji La Caixa oraz realizatorzy programu "Włącz się":