Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 6 / 2014)

Nadrzędna kategoria: Czasopismo
Utworzono: 2014-12-31
Zmodyfikowano: 2014-12-31
Opublikowano: 2014-12-31

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Koniec roku to tradycyjnie czas wzmożonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy – mnóstwo konferencji, szkoleń, obchody 16 Dni przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, w Polsce zwyczajowo zwanych także kampanią Białej Wstążki.

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn. Prowadzona jest w ponad 55 krajach. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc wszelkie jej przejawy.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Początek to 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętnia zamordowanie trzech działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w Republice Dominikany. Patria Mercedes Mirabal (1924-1960), Minerva Argentina Mirabal (1926-1960) oraz Antonia Maria Teresa Mirabal (1936-1960). Siostry wielokrotnie trafiały do więzienia, były poddawane torturom. Mimo to nadal podejmowały walkę z dyktaturą Trujillo. Ten zaś postanowił pozbyć się ostatecznie niewygodnych działaczek. 25 listopada 1960 roku nakazał zatrzymanie sióstr po odwiedzinach u przetrzymywanych w więzieniu mężów. Kobiety były nieuzbrojone. Zaprowadzono je na pole trzciny cukrowej, gdzie zostały pobite na śmierć. Warto spojrzeć tym dzielnym kobietom w oczy.

Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. W Kanadzie hymnem Kampanii Białej Wstążki stała się piosenka zespołu The Tea Party pt. „Release". Obejrzyjcie poruszające nagranie z koncertu na YouTube.

Cel kampanii to wyeliminowanie wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć poprzez:

W 2014 roku w Polsce celem działań w czasie tych 16 Dni niech będzie ratyfikacja Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Inspirującej lektury życzy

Renata Durda