O nas

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia", wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach "Niebieskiej Linii" znajdziemy:

Nasi autorzy są wybitnymi specjalistami - teoretykami i praktykami - w przeciwdziałaniu przemocy.

Od 2008 roku "Niebieska Linia" znajduje się na liście czasopism "Index Copernicus". Publikacje zamieszczane na łamach "Niebieskiej Linii" otrzymują 16,27 punktu indeksowego.

W 2014 r. Dwumiesięcznik "Niebieska Linia" został dofinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Redakcja "Niebieskiej Linii" zachęca do nadsyłania artykułów poświęconych zjawisku przemocy w rodzinie celem publikacji na łamach naszego pisma. Zastrzegamy sobie prawo ich skracania i redagowania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


Redakcja:

Wydawca Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Redaktor naczelna Renata Durda
Sekretarz redakcji Katarzyna Kulesza

Rada programowa: prof. Jadwiga Bińczycka, prof. zw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr hab. Ewa Jarosz, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. zw. dr hab. Anna Kwak, mgr Jacek Lelonkiewicz, prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda - przewodniczący Rady, prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr hab. Monika Płatek, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała

Przygotowanie i druk: LOTOS Poligrafia sp. z o.o.

Adres Redakcji:  ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

tel.: 22 823 96 64, 22 824 25 01;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prenumerata

Pismo Niebieska Linia na Facebooku