Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 1 / 2001)

Redakcja

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy!

Ten numer "Niebieskiej Linii" dostają Państwo do rąk w szczególnym momencie. Po wielu miesiącach przygotowań startuje kampania "Dzieciństwo bez przemocy". W poprzednich numerach informowaliśmy o postępie prac organizacyjnych, w tym numerze Katarzyna Michalska pisze o planowanych działaniach w nurcie lokalnym, regionalnym i medialnym (centralnym). Zapewne zanim "Niebieska Linia" dotrze do Waszych rąk kampania będzie już widoczna w środowiskach lokalnych. Włączcie się w jej nurt - kampania czeka także na Ciebie!

Wszystkich zachęcamy do zaglądania na strony internetowe kampanii (http://www.przemoc.com.pl) gdzie znajdziecie Państwo wszystkie materiały i najbardziej aktualne informacje. Ze zrozumiałych względów (cykl wydawniczy!) "Niebieska Linia" może informować tylko o przedsięwzięciach już zrealizowanych. Będziemy publikować doniesienia o Waszych działaniach w ramach kampanii - przesyłajcie do nas sprawozdania i informacje.

Cały numer poświęciliśmy problematyce krzywdzenia, karania i zaniedbywania dzieci. W dziale "Teoria" znajdziecie artykuły związane z kwestiami fundamentalnymi - definicjami pojęć i próbą określenia skali zjawiska. W dziale "Praktyka" bardzo ciekawe teksty praktyków pracujących z dziećmi ofiarami przemocy podsuwające pomysły na metody terapii i profilaktyki. Szczególną uwagę proponuję zwrócić na "Forum". Drukujemy w nim obszerne fragmenty listu nadesłanego do redakcji przez zaniepokojonego naszym liberalizmem Czytelnika. Odpowiedzi na list udzieliła autorka przywoływanej publikacji. Dyskusję wokół tematu "Bić czy nie bić?" rozpoczynamy rozmowami z dwójką znanych z mediów rodziców - Mają Komorowską i Jackiem Żakowskim. A jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Jako rodziców, wychowawców, psychologów, terapeutów dziecięcych i rodzinnych, wreszcie ludzi o określonym światopoglądzie. Czekamy na Wasze listy, opis Waszych własnych doświadczeń w tej sprawie oraz ogólnych poglądów.

W dziale "Prawo" nasz ekspert jak zwykle klarownie i dokładnie wyjaśnia możliwości i ograniczenia eksmisji. Ten tekst koresponduje z tekstem Anny Staszewskiej o obecności pomagaczy w sądzie w trakcie spraw ich klientów. Obydwa zachęcają do tego, aby nie bać się wizyt w sądzie, nie obawiać się stawania przed obliczem składu sędziowskiego i asertywnie pilnować swoich praw.

Miłej lektury!

Redakcja