Spis treści rocznika 2003

Administrator NL

Skocz do numeru:

1 2 3 4 5 6

Nr 1/24/2003

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
WYDARZENIA
Michalska Katarzyna VII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie
Fenik Katarzyna Mały świadek w Wielkiej Brytanii
Herzberger Sharon D. Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy
FORUM
  Co myślimy o przemocy w rodzinie? wypowiedzi Urszuli Nowakowskiej, Andrzeja Zolla, Pawła Jarosa - opracowała Anna Hernik
TEORIA
Bilska Ewa Pomoc, czyli uczenie samopomocy
PRAKTYKA
Rychter Iwona Prawda, która boli - ból, który leczy
Staszewska Anna Siostry od upadłych aniołów
Pawlak-Jordan Beata, Sobolewska Zofia Kobiety po przejściach
Staszewska Anna Ulica nie jest dla dzieci
Stryjenka Sylwia Niebezpieczny seks
Z INTERNETU
Elżbieta Kaczmarska Dać szansę. Pomoc dzieciom w Czechach
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Michalska Katarzyna "Niebieskie Karty" w pomocy społecznej
NASZE LEKTURY

Nr 2/25/2003

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
PRAWO
PRAKTYKA
Ewa Siedlecka Jesteś lekiem na całe zło...
Tamara Pocent Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci. Doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Sylwia Kluczyńska O sztuce porozumiewania się
Z Beatą Pilewską-Zając rozmawia Anna Staszewska Cuda terapeutyczne
Wojciech Kruczyński Nie będę ofiarą. Trening samoobrony w ośrodku kryzysowym "DOM"
Ewelina Sawaściuk Autoagresja
Bożena Gwizdek Nie jestem winna. Studium przypadku
Monika Płatek Mediacja - szansa dla pokrzywdzonego?
PREZENTACJE
Anna Staszewska Sprawiedliwość naprawcza - Od spraw karnych po konflikty sąsiedzkie
Z INTERNETU
Joanna Muszyńska Nikt tyle nie całuje. Programy pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbywanym w Serbii i Czarnogórze
Adrianna Staręga Mediacje rodzinne w Kanadzie
FORUM
Teresa Janiec Moje kanadyjskie doświadczenia
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 3/26/2003

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
TEORIA
Garstka Tomasz Przemoc rówieśnicza z perspektywy psychoanalitycznej
Czyż Elżbieta Przemoc w szkole w opinii uczniów
Herzberger Sharon D. Przemoc wobec rodzeństwa
Bourgoin Michele, Cackowska-Demirian Jolanta Przemoc wśród młodzieży we Francji PRAWO
Polanowski Jarosław Przemoc rówieśnicza - aspekty prawne
PRAKTYKA
Staszewska Anna Wszyscy jesteśmy amatorami - wywiad z Lucyną Bojarską
  STOP - Program Przeciwdziałania Przemocy - poradnik dla rodziców - poradnik dla uczniów
Fenik Katarzyna Mina
Lasok Sabina Przeszkoleni. Program profilaktyczny przeciw "koceniu"
Z INTERNETU
Staręga Adrianna Jak to się robi w Ameryce? Przeciwdziałanie zjawisku bullyingu
FORUM
Bojarska Lucyna Przepraszam, czy tu biją?
Ziemniewicz Marcin Kto winny? Czyli o przemocy w szkole
  Nieformalna Grupa Przeciwko Przemocy "Wsparcie"
POLEMIKI
Legutko Ryszard Rodzina na cenzurowanym (fragment artykułu z "Rzeczpospolitej")
Z listy dyskusyjnej
Maresz Małgorzata Niestrudzony dobosz
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 4/27/2003

w numerze:  
   
PRAKTYKA
Staszewska Anna Jak zakładnicy - wywiad z Piotrem Pawłowskim
Kubiak Katarzyna Niepełnosprawność to źródło przemocy czy siły?
Michalska Katarzyna Niepełnosprawni w Polsce
Pisula Ewa Rodzice a niepełnosprawne dziecko
Hernik Anna Starość nas dotyczy (nie) - wywiad z Elżbietą Szwałkiewicz
  Ochrona dzieci niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii
Z INTERNETU
Staręga Adrianna Przemoc wobec osób niepełnosprawnych
FORUM
Kuna-Broniowska Agnieszka, Łysenko Olga Z teki pracownika socjalnego. Przemoc w rodzinie w świetle danych pomocy społecznej
Michalska Katarzyna Procedura "Niebieskich Kart" w województwach
PO KONFERENCJII
Michalska Katarzyna Bezpieczeństwo w polskiej szkole
Ostrowska Krystyna Agresja i przemoc w polskiej szkole - diagnoza zjawiska
Wajerowska-Oniszczuk Barbara Mediacja w szkołach
Bogacka-Osińska Bogumiła Dzieci łamiące prawo
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 5/28/2003

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
TEORIA
Michalska Katarzyna Statystyczna starość
Staręga Adrianna Przemoc wobec osób starszych
Kocimska Paulina Starość wyzwaniem dla współczesności
Hernik Anna Zrozumieć starość – wywiad z Alicją Klich-Rączką
JESIEŃ ŻYCIA
Dąbrowiecka Hanna Wygrać starość
Hernik Anna Z rodziną czy bez
Maresz Małgorzata Z własnej woli
Staszewska Anna Niezasłużony los
M.K. Przebudzenie
PRAKTYKA
Garstka Tomasz Narcystyczne źródła przemocy
Witkowski Tomasz Kłamcy patologiczni
Kluczyńska Sylwia O stresie i sposobach radzenia sobie z nim
Kruczyński Wojciech Asertywność w samoobronie
PREZENTACJE
Staszewska Anna Pomóc najsłabszym – Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
Michalska Katarzyna Polska wśród liderów – IX Europejska Konferencja ISPCAN
[ do góry ]

Nr 6/29/2003

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
PRAKTYKA
z Wiktorem Osiatyńskim rozmawia Renata Durda Gra motywacji czyli jak leczyć tych, którzy leczyć się nie chcą
z Hamishem Sinclairem rozmawia Wiktor Osiatyński Przemocy można się oduczyć
Gwizdek Bożena Wolontariusz – obopólna korzyść
ZOBACZMY ICH
Kasprzak Tomasz Zbrodnie nienawiści
Romaniuk Ryszard Bez ślubu i błogosławieństwa
Michalska Katarzyna Partnerzy życiowi
Tryburcy Maciej Przemoc w związkach homoseksualnych
Staszewska Anna Równi inaczej
Staręga Adrianna Młoda nietolerancja
PREZENTACJE
Hernik Anna Przed nami dużo pracy – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
WOKÓŁ DZIECI
Sarzała Krzysztof Rejestr Ochrony Dziecka
Popłońska-Szczepkowicz Edyta, Pietrowska Edyta Moja rodzina
Kubicka Arletta Historia Ewy czyli różne oblicza wykorzystywania seksualnego
[ do góry ]