Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 1 / 2013)

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Do najważniejszego tematu tego numeru, czyli specyfiki przemocy w rodzinach służb mundurowych przymierzaliśmy się w redakcji od kilku lat. Jednak wciąż brakowało materiałów i Autorów gotowych uchylić rąbka tajemnicy w tym oczywistym w innych krajach temacie. Przecież wszyscy wiemy, że są zawody szczególnie narażone na stres i wypalenie zawodowe, gdzie specyfika służby (dyspozycyjność, zmianowość, rotacja miejsc pracy) nie sprzyja spokojnemu życiu rodzinnemu. A wyszkolenie i przygotowanie do służby dobrego policjanta, żołnierza, pogranicznika czy funkcjonariusza więziennego kosztuje mnóstwo czasu i pieniędzy. Żadnego kraju nie stać na ignorowanie jakości życia w rodzinach służb mundurowych. Dlatego dla tych populacji tworzy się szczególne, „dedykowane” programy pomocy psychologicznej dla małżeństw i rodzin. Powoli do takiego działania przychyla się kierownictwo polskiej Policji, co jest szczególnie ważne, bo Policja to największy państwowy pracodawca w Polsce (102 tys. etatów mundurowych i ponad 20 tys. etatów cywilnych). Jest kogo chronić.

Mam nadzieję, że za przykładem Policji pójdą także inne resorty i służby.
Takie podejście naprawdę się opłaca.

W styczniu z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz odbyło się spotkanie dotyczące polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w Polsce w 2013 roku. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele wielu resortów i organizacji pozarządowych. I choć malkontenci twierdzili, że od 20 lat w Polsce nic się w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie zmienia, że wciąż mamy te same problemy, to realiści (do których i ja należę) twierdzą, że pokonaliśmy długą drogę. Już to, że problemy zgłaszane przed 20 laty jedynie przez organizacje pozarządowe i sceptycznie traktowane przez administrację państwową zaprzątają teraz głowy decydentów, że mówią oni jednym głosem z organizacjami pozarządowymi „musimy coś z tym zrobić” – jest ogromnym postępem. Mapa działań dla rządu i Parlamentu na ten rok jest obiecująca. Oby w grudniu 2013 roku udało się dotrzeć do celu podróży! O konkretnych planach czytajcie Państwo na stronie www.rownetraktowanie.gov.pl.

Optymistycznej (mimo wszystko) lektury „Niebieskiej Linii” 

Renata Durda