Jak korzystać z Funduszu Sprawiedliwości? (filmik dla osób głuchoniemych)

Kategoria: OPOPP

Fundusz Sprawiedliwości (dawna nazwa: Fundusz Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej) jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami i ich rodzinom, oraz świadkom przestępstw.

W ramach Funduszu można uzyskać bezpłatną pomoc: prawną (w tym także mediacje), psychologiczną i terapeutyczną, pomoc tłumacza migowego lub tłumacza z dowolnego języka obcego oraz wiele form pomocy materialnej, niezbędnej do tego, aby osoba pokrzywdzona mogła się uporać ze skutkami przestępstwa.

Krótki film o Funduszu wraz z zasadami przyznawania pomocy znajdą Państwo pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=nRE-Rzvk994&list=PL0zQAS_7RXtHjr89QIrVMSnaHyfjbSlTd