STOP przemocy domowej! Ruszyły szkolenia dla osób udzielających pomocy

Kategoria: OPOPP

grafika OPPOP szkolenia

Ministerstwo Sprawiedliwości na polecenie wiceministra Marcina Romanowskiego organizuje ogólnopolskie szkolenie dla prawie 500 osób pierwszego kontaktu działających w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Uczestnicy szkolenia poznają przepisy ustawy antyprzemocowej, która wejdzie w życie 30 listopada br. Tematem zajęć będzie też wiele innych zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Szkolenie, prowadzone w formie wideokonferencji, trwa trzy dni i jest organizowane w trzech turach: 4-6 listopada, 18-20 listopada oraz 25-27 listopada br. Prelegentami są specjaliści Ministerstwa Sprawiedliwości - w tym sędziowie i prokuratorzy, a także m.in. przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości, wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliskich oraz świadków. W ramach Funduszu organizowana jest pomoc prawna, a w razie potrzeby – wsparcie psychologa i tłumacza (również tłumacza języka migowego). Osoba pokrzywdzona może też liczyć na wsparcie materialne.

Rodzaj udzielanej pomocy zależy zawsze od indywidualnej sytuacji osoby, która prosi o wsparcie. Poszkodowani na skutek przemocy domowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu schronienia, wsparcie prawne i psychologiczne. Otrzymają też bony żywnościowe, pokrycie kosztów zakupu odzieży czy środków czystości.

Osobom pokrzywdzonym przemocą fizyczną lub psychiczną świadczona jest również pomoc w zakresie rehabilitacji oraz zakupu leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego do odzyskania zdrowia.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/stop-przemocy-domowej-ruszyly-szkolenia-dla-osob-udzielajacych-pomocy