Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin (2019)

Kategoria: OPOPP

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pomoc skierowana jest do mieszkańców woj. mazowieckiego.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 2009 roku prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach tego projektu (termin realizacji do 31 grudnia 2017 roku) prowadzone są następujące zadania:

logo Fundusz

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zapraszamy do naszego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa. Ośrodek jest czynny w godz. 8.oo-20.oo w dni powszednie i w soboty w godz. 8.oo-15.oo, przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą, tel. 22-824-25-01.

Współpraca

Serdecznie zachęcamy przedstawicieli instytucji i organizacji pomocowych do kierowania osób pokrzywdzonych przestępstwem - mieszkańców woj. mazowieckiego - do naszej placówki.

Zobacz także: Zasady udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej