Żandarmeria Wojskowa nie może zakładać "Niebieskiej Karty”. RPO apeluje o wypełnienie takiej luki prawnej

Kategoria: Aktualności prawne
Centrum Informacji NL

Choć Żandarmeria Wojskowa dostała uprawnienia do natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej, to nie ma uprawnień do wdrażania procedury Niebieskiej Karty - podkreśla RPO Adam Bodnar i apeluje do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o zmianę przepisów.

Jak zaznaczono na stronie RPO, na mocy obowiązującej od 30 listopada ubiegłego roku ustawy antyprzemocowej do polskiego prawa wprowadzono m.in. nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej, który może wydać policja, a także właśnie Żandarmeria Wojskowa.

Ponadto przedstawiciel tej służby może być czynnym uczestnikiem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nie może jednak uruchomić procedury "Niebieskiej Karty".

"Wyeliminowanie tej luki przyczyniłoby się do lepszej skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej. A efektywna realizacja tego obowiązku przez Polskę jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa międzynarodowego. Chodzi m.in. o Konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencję Stambulską), Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet" - czytamy na stronie RPO. 

Więcej szczegółów: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zandarmeria-wojskowa-nie-moze-zakladac-niebieskiej-karty