Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kategoria: Ekspertyzy, interpretacje, opinie
Utworzono: 2012-12-04
Administrator NL

Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
(dz. U. Nr 125, poz. 842)

Warszawa, listopad 2011 r.

Dziesiątego czerwca 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw[...], która ogłoszona została w Dzienniku Ustaw Nr 125, poz. 842 i weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

Przepisy powyższej ustawy przewidują wiele rozwiązań, których celem jest:

- rozwój profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie,
- zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- skuteczna ochrona ofiar przemocy w rodzinie, w tym w szczególności dzieci,
- stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar,
- zmianę postaw osób stosujących przemoc w rodzinie przez poddanie ich programom oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

[...]

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (informacja_ustawa_przeciwdzialanie_przemocy[1].pdf)Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r.Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842)548 Kb