CERTYFIKAT SUPERWIZORA

Kategoria: Certyfikat superwizora
Utworzono: 2012-11-20
Administrator NL

Instytut Psychologii Zdrowia PTP prowadzi program kształcenia, doskonalenia oraz certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

CEL: Program ma na celu wyłonienie i przygotowanie osób mogących świadczyć superwizję dla zespołów i osób pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie, realizujących programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizatorów oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PRZEBIEG PROGRAMU: Program zaplanowano w dwóch ścieżkach:

  1. Uzyskiwanie certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trybie z nominacji – od 1.09.2012 do 30.06.2013 roku
  2. Uzyskiwanie certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w trybie zwyczajnym – od 1.01.2013 roku.

Szczegółowe warunki w trybie z nominacji: Certyfikat Superwizora w trybie z nominacji (archiwalne).

Szczegółowe warunki uzyskiwania certyfikatu w trybie zwyczajnym dostępne są TUTAJ.

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówka Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Uwaga – certyfikat jest okresowy i pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne po upływie 5 lat.

W procedurze certyfikowania superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obowiązuje obecnie tryb zwyczajny.

Wszelką korespondencję w sprawie certyfikatów należy przesyłać na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

Programem certyfikacyjnym objeliśmy do tej pory 47 osób z całej Polski; poniżej znajdą Państwo mapkę z ujęciem geograficznym oraz listę kontaktową certyfikowanych superwizorów.

mapka superwizorzy


Do pobrania:
Plik/ Adres URLOpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CERTYFIKAT_SUPERWIZORA_tryb_z_nominacji_ogloszenie.pdf)Ogłoszenie [PDF] 104 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.pdf)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [PDF] 88 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.doc)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [DOC] 196 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.pdf)Wzór rekomendacji [PDF] 87 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.doc)Wzór rekomendacji [DOC] 183 Kb
Pobierz plik (lista_certyfikowanych_superwizorow.pdf)Lista certyfikowanych superwizorow [PDF] 24 Kb