Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Kategoria: Niebieska Akademia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Utworzono: 2012-12-02
Administrator NL

Kurs zaawansowany – 160 godzin dydaktycznych (4 sesje po 4 dni w miesiącu)

EDYCJA JESIENNA

I sesja – 14-17 września 2021
II sesja – 12-15 października 2021
III sesja – 16-19 listopada 2021
IV sesja – 14-17 grudnia 2021

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim absolwentów podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz absolwentów innych, równoważnych kursów z obszaru przeciwdziałania przemocy realizowanych w wymiarze minimum 100 godzin.

Kurs zaawansowany obejmuje 160 godzin zajęć warsztatowych, wykładów oraz superwizji.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy. Rozwija ono praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy oraz profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinach. Tworzy także okazję do rozwijania pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w  nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przygotowuje do certyfikatu Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką, co pozwoli naszym absolwentom w przyszłości starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Pełny kurs obejmuje cztery sesje (z częstotliwością jedna sesja w miesiącu).

W programie czterech sesji szkolenia m.in.:

ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia  Studium Pomocy Ofiarom  Przemocy  Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami. Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej. Decyzję o kwalifikacji uczestnika do​ udziału w kursie podejmuje kierowniczka studium na podstawie analizy informacji z nadesłanej ankiety.

Najbliższy termin szkolenia można sprawdzić TUTAJ.

TRENERZY STUDIUM

KOSZT KURSU
Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2.950 zł.
Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPOPR:
32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander).

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro).

W sytuacji obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19 organizator dopuszcza
możliwość przeprowadzenia zajęć metodą hybrydową lub zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

Wypełnione zgłoszenie można wysłać:

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel kom.: 661 840 756).


DO POBRANIA: