Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Kategoria: Niebieska Akademia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Utworzono: 2012-12-02
Administrator NL

Kurs zaawansowany – 160 godzin dydaktycznych (4 sesje po 4 dni w miesiącu)

I zjazd 26-29.10.2020
II zjazd 23-26.11.2020
III zjazd 19-22.01.2021
IV zjazd 08-11.02.2021

Szkolenie rozwija praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i dzieci doświadczających przemocy oraz profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinach. Zapraszamy absolwentów podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz absolwentów innych szkoleń w tym obszarze w wymiarze minimum 100 godzin. Szkolenie w małych grupach obejmuje 160 godzin zajęć warsztatowych oraz superwizji. Tworzy także okazje do rozwijania pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przygotowuje do certyfikatu Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

W programie szkolenia przewidziane są warsztaty, ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz praca z materiałem filmowym, łącznie 160 godzin. W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką. Taki system pracy pozwoli w przyszłości naszym absolwentom starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Pełny kurs obejmuje cztery sesje czterodniowych (jedna sesja w miesiącu).

W programie czterech sesji szkolenia m.in.:

ZADANIE ZALICZAJĄCE STUDIUM

Każda grupa warsztatowa w czasie trwania kursu z wyjątkiem III  sesji pracuje z tym samym trenerem. Wykłady będą prowadzone na forum dla wszystkich uczestników danego turnusu.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia  Studium Pomocy Ofiarom  Przemocy  Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami. Kandydaci do szkolenia wypełniają ankietę kwalifikacyjną dostępną na naszej stronie internetowej.

Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, 22 836-80-80).

Najbliższy termin szkolenia można sprawdzić TUTAJ.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel kom.: 661 840 756).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać:

Serdecznie zapraszamy!

Trenerzy studium:

Agnieszka Machnowska – kierownik studium, Renata Durda, Katarzyna Fenik, Renata Kałucka oraz zaproszeni współpracownicy

KOSZT KURSU

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2.950 zł. Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za SPOPR:

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

Bank Zachodni WBK S.A.

 


DO POBRANIA:

Zobacz też: