Bezpłatne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników oświaty z dzielnicy Ochota

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2017-11-14
Centrum Informacji NL

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie dotyczyć będzie sposobów postępowania pracownika oświaty w przypadku podejrzenia przemocy wobec dzieci.

Zapraszamy pracowników żłobków, przedszkoli, pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, placówek socjoterapeutycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” z terenu dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W trakcie szkolenia otrzymacie Państwo publikację „Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka”.

Terminy szkoleń: 7 grudnia (czwartek) w godz. 9.30-12.45 lub 14 grudnia (czwartek) w godz. 11.30-14.45

Miejsce szkolenia: siedziba Pogotowia „Niebieska Linia”, ul.. Korotyńskiego 13
(budynek Domu Dziecka, wejście do „Niebieskiej Linii” od ul. Sierpińskiego).

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona.

W trakcie szkolenia zapewniamy serwis kawowy.

Prosimy o wcześniejsze zapisy:

logo

Szkolenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawa, Dzielnica Ochota.