W 2018 r. spadła liczba Niebieskich Kart

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL
W ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych trafiło 93,3 tys. dokumentów dotyczących występowania domowej agresji. Było ich o 4,9 tys. mniej niż w 2017 r.
 
Niebieska Karta jest określeniem zarówno procedury, która jest uruchamiana w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, jak i formularzy wypełnianych w jej trakcie. Co do zasady jest tak, że prawo do jej wszczynania mają przedstawiciele czterech służb: policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, a także członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Okazuje się, że w 2018 r. przekazali oni do gminnych zespołów interdyscyplinarnych łącznie 93,3 tys. druków NK, podczas gdy w ciągu wcześniejszych 12 miesięcy było ich 98,3 tys. Odnotowano więc spadek tej liczby, co widać również w statystykach policji wskazujących, że w ubiegłym roku było mniej przypadków przemocy w rodzinie oraz osób doświadczających domowej agresji. W 2018 r. było 88,1 tys. ofiar przemocy, a w 2017 r. 92,5 tys.
 
Procedura NK funkcjonuje w obecnej formule już osiem lat i dzięki podejmowanym w jej ramach działaniom jest mniej sytuacji, gdy dochodzi do ponownego krzywdzenia członków rodziny, a to przekłada się na mniejszą liczbę kart. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż istnieje grupa osób doświadczających przemocy, która z różnych względów nie zgłasza się nigdzie po pomoc i nie widnieje w statystykach – mówi Renata Durda, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 
Z kolei zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spadek NK można wiązać się z rozwojem i skutecznością szeroko zakrojonych działań profilaktycznych. W efekcie ich stosowania istnieje możliwość rozpowszechniania w środowisku lokalnym wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań realizowanych, aby jej zapobiegać.
 
Więcej informacji pod adresem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1426693,niebieskie-karty-agresja-przemoc-domowa.html.
 
Źródło: Gazeta Prawna