13. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL
W dniach 17-18 września 2019 r. w hotelu Airport Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia) Warszawa odbędzie się 13. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.
 
Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem - Fundacja Orange, partnerem zaś Google Polska. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility.
 
Jak co roku, konferencja poświęcona jest szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.