Problemy społeczne - poradnictwo podczas epidemii

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL

Szanowni Państwo, informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 roku w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19, znajdą Państwo pod adresem: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/uzaleznienia/problemy-spo-eczne-poradnictwo-podczas-epidemii