Grupa edukacyjno-rozwojowa dla DDA

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2015-03-04
Administrator NL

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, zaprasza na grupowe sesje edukacyjno-rozwojowe przeznaczone dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach alkoholowych.
Osoby takie nazywamy Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

DDA:

-zgadują co jest normalne;
-mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca;
-kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę;
-osądzają siebie bezlitośnie;
-mają kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą;
-traktują siebie bardzo poważnie;
-mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji;
-ulegają impulsom;
-czują się winne stając w obronie własnych potrzeb i często ustępują innym;
-czują strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami
-czują strach przed cudzym gniewem i awanturami;
-lubią zachowywać się jak ofiary;
-bardzo boją się porzucenia i utraty;
-obawiają się ukazywania swoich uczuć;
-łatwo popadają w uzależnienia albo znajdują uzależnionych partnerów;
-są impulsywne.

Jeśli powyższe stwierdzenia charakteryzują Ciebie zapraszamy do udziału w spotkaniach.
Spotkania będą odbywały się w formie pracy grupowej, w grupie nie większej niż dwanaście osób.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy zapraszamy na konsultacje. Zapisy pod nr telefonu 22 837-55-59. Spotkania będą odbywały się w soboty w godz. 14.00-17.00. Planowany termin rozpoczęcia grupy - maj 2015r. Udział w spotkaniach grupy jest nieodpłatny.

Osobą prowadzącą grupę jest Iwona Michalska-Cielniak – psycholog.

ZAPRASZAMY!!!

Źródło: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Warszawa