Grupa edukacyjno-korekcyjna dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie wg programu Duluth

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2016-06-30
Administrator NL

Fundacja FENIKS informuje o grupie edukacyjno-korekcyjnej dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie.

Program dofinansowany jest z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, realizowany przez Fundację FENIKS. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Grupa będzie prowadzona zgodnie z procedurami i polityką określoną w Programie Duluth.

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu: poniedziałki od godziny 18:00 ul. Targowa 82, lokal Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Grupa ma charakter otwarty. Kwalifikacja do grupy po konsultacji. Na jednego uczestnika przypadają 24 spotkania grupowe, po 3 godziny dydaktyczne.

Przyjmowani są mężczyźni stosujący przemoc wobec swoich partnerek, którzy z własnej woli chcą przerwać cykl przemocy w swoich rodzinach, którzy stosowali przemoc w przeszłości lub zostali skierowani do programu przez różne instytucje (sąd, PCPR, OPS, zespoły interdyscyplinarne etc.).

Cele programu:

  1. Asystowanie w badaniu intencji i przekonań jakie mieli sprawcy, aby pomóc im zrozumieć, że ich akty przemocy oznaczają kontrolowanie zachowań partnerki.

  2. Zwiększenie zrozumienia przez uczestników programu przyczyn, które spowodowały użycie przez nich przemocy.

  3. Dostarczenie uczestnikom informacji, które pomogą im w zmianie zachowań z przemocowych na partnerskie.

  4. Zwiększenie motywacji uczestników do zmiany swoich zachowań przez analizę negatywnych następstw zachowań przemocowych na partnerkę, dzieci i najbliższe otoczenie.

  5. Zachęcenie uczestników do przyjęcia odpowiedzialności za użycie przemocy.

Zapisy na konsultacje pod nr 666 918 157, 514 279 800, 601 245 342.

Prowadzący:

Marek Prejzner – absolwent Kursu dla prowadzących program dla sprawców przemocy w rodzinie (Metropolitan Family Services – Chicago), posiada 20 lat praktyki prowadzenia programów dla sprawców przemocy w rodzinie w USA i Polsce. Wykładowca na kursach dla facylitatorów programów dla sprawców przemocy m.in. prowadzonych przez Fundację im. Stefana Batorego, Centralny Zarząd Służby Więziennej i Niebieską Akademię.

Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska – kurator zawodowy, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Tomasz Kawka – współprowadzący, z wykształcenia psycholog, pracuje jako mediator, ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według Modelu Duluth.

Źródło: Fundacja FENIKS