Projekt "Grupy Rodzinne"

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-03-13
Administrator NL

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kolejną edycję projektu Grupy Rodzinne, w ramach którego od 28 marca do 20 czerwca będą prowadzone w dwóch grupach zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10- 12, 13-15 lat, które doświadczyły krzywdzenia, oraz grupa psychoedukacyjna dla ich rodziców/ opiekunów. Zajęcia dla dzieci i osób dorosłych będą odbywały się równolegle w każdy wtorek w Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy ul. Mazowieckiej 12 lok 25, w godzinach 17.30-19.00.

Zapraszamy dzieci spełniające powyższe kryteria, dla których udział w proponowanych zajęciach byłby wskazany oraz ich rodziców/opiekunów. Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem tel. 22 826-88-62 w godzinach 9.00-17.00.

Źródło: www.fdds.pl