Grupa terapeutyczna dla rodziców i dzieci w kryzysie rozstania

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-08-29
Centrum Informacji NL

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz ich dzieci w wieku wczesnoszkolnym do udziału w równolegle prowadzonych grupach terapeutycznych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

Spotkania grup adresowane są zarówno do dzieci, jak i rodziców, którzy są w trakcie lub po rozwodzie czy rozstaniu oraz szukają pomocy psychologicznej zarówno dla siebie, jak i dla swojego dziecka. 

Udział dzieci w spotkaniach grupy pozwoli im:

Spotkania grupy dla dzieci prowadzone będą w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem zabawy i omówieniem bieżących spraw dzieci.

Wsparcie rodziców z kolei pozwoli na m.in.:

Cotygodniowe spotkania grupy będą odbywać się w środy w godzinach 17:00 – 19:30 przez 10 tygodni. Rozpoczynają się one 20 września, a kończą 29 listopada 2017 roku. Przed rozpoczęciem spotkań grup zapraszamy zarówno rodzica, jak i dziecko na konsultację kwalifikującą do udziału w grupie. Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

DO UDZIAŁU DZIECKA W GRUPIE KONIECZNA JEST PISEMNA ZGODA OBOJGA RODZICÓW!!! BEZ ZGODY OBOJGA RODZICÓW UDZIAŁ W GRUPIE NIE BĘDZIE MOŻLIWY!!!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. (022) 626 94 19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa. Udział w grupie jest bezpłatny, zaś liczba miejsc ograniczona

Prowadzące grupę rodziców: Karolina Budzik i Agata Jarzyna
Prowadzące grupę dziecięcą: Patrycja Kurowska-Kowalczyk i Magdalena Leszek