WARSZAWA: SZANOWNY DYREKTORZE BIURA POMOCY...

Kategoria: System
Utworzono: 2012-10-05

„Nowe otwarcie” Biura Pomocy i Projektów Społecznych zachęca do stawiania pytań i zastanowienia się, jak realizować politykę pomocy społecznej w stolicy. Ngo.pl poprosił przewodniczące i przewodniczących KDS-ów działających przy BPiPS oraz przedstawicieli sektora o sformułowanie postulatów do dyrektora Tomasza Pactwy.

W środę 28 września w serwisie warszawa.ngo.pl ukazała się wywiad z nowym dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych ("Warszawa "restartuje" politykę społeczną"), w którym opowiadał o nowy zasadach działania Biura oraz przyszłości współpracy z organizacjami pozarządowymi.
[...]

Anna Góral, przewodnicząca KDS-u ds. Poradnictwa Specjalistycznego: KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego skupia obecnie 19 organizacji pozarządowych świadczących bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców Warszawy. Osoby korzystające z porad są w różnych trudnych sytuacjach życiowych: mieszkaniowych, finansowych, zawodowych, rodzinnych; to ofiary przemocy domowej; absolwenci, którzy poszukują swojej pierwszej pracy; cudzoziemcy; osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
[...]

KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego opracowało i stale aktualizuje Standardy prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe – zależy nam, aby jakość dotowanych przez BPiPS porad była wysoka i stale monitorowana. Postulujemy wpisanie do zasad ogłaszanych konkursów – wszędzie, gdzie znajduje się poradnictwo – warunku przestrzegania tych minimalnych standardów, które opierają się na zasadach poufności, rzetelności, bezpłatności, dostępności, samodzielności klienta i profesjonalizmie.

Organizacjom pracującym w Komisji zależy na kontynuacji współpracy z BPiPS w obszarze finansowania usług poradniczych – rozszerzaniem jej tak, aby były dostępne dla każdego mieszkańca Warszawy, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy chętni, aby współpracować z miastem przy tworzeniu nowych, innowacyjnych, specjalistycznych projektów poradniczych, odpowiadających na aktualne potrzeby warszawiaków.

Renata Durda, przewodnicząca KDS-u ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Organizacje działające w Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oczekują stabilnej (organizacyjnie i finansowo) realizacji działań zapisanych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-15 i wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki wzrostowi zainteresowania polityką wobec przemocy w rodzinie na szczeblu międzynarodowym i krajowym samorządy lokalne mają ogromne możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W Warszawie działają najbardziej rozpoznawalne w Polsce i wiodące organizacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet, przemocy wobec dzieci. Eksperci i know how tych organizacji są ogromnym potencjałem do realizacji znaczących projektów z tego obszaru, mogących zmienić w istotny sposób rozmiary i charakter zjawiska przemocy wśród mieszkańców Warszawy.

Chcielibyśmy więc, aby dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych znalazł czas na merytoryczny dialog z kluczowymi organizacjami od wielu lat rozwijającymi ogólnopolski i warszawski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aby poznał nasze działania i plany, a także potrzeby i trudności, a w konsekwencji zaplanował i realizował z naszym współudziałem duże projekty z tego zakresu.

W wielu obszarach życia społecznego Warszawa odgrywa rolę lidera wśród polskich samorządów. Mamy zasoby pozwalające na to, aby w dziedzinie powstrzymywania przemocy w rodzinie też tak się stało. Do tego niewątpliwie potrzebny dobry dialog i współpraca między samorządem i organizacjami pozarządowymi.
[...]

Więcej: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/804833.html

Źródło:  www.ngo.pl