Warszawa-Żoliborz. II konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2013-05-10
Administrator NL

Do 3 czerwca 2013 roku do godz. 16.00 można składać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.

 Zadania, których dotyczy konkurs:

  1. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w formie warsztatów i programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, korekcyjno-edukacyjnych ograniczających rozmiary ryzykownych zachowań, w szczególności dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli, na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.
  2. Działania w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych oraz przemocy, wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, korekcyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli, na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.
  3. Wspieranie działań z zakresu pracy pedagogów ulicy/wychowawców podwórkowych na rzecz młodzieży zagrożonej alkoholizmem i demoralizacją, na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.
  4. Przeprowadzenie programów wsparcia rodzin z terenu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w których występuje ryzyko krzywdzenia dzieci, na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2013 roku.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursowych i wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie konkursu.

Źródło: www.ngo.pl