Konkursy ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 r. oraz w latach 2014-2016

Kategoria: System
Utworzono: 2013-12-06
Administrator NL

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił na swoich stronach internetowych otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznegych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 r. oraz w latach 2014-2016.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2014-2016

Warszawskie Kluby Dziecka i Rodzica jako wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, poprzez podniesienie kompetencji rodzicielskich i doradztwo zawodowe oraz organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pilotaż
(Priorytet I, cel 3 oraz Priorytet II cel  1 Programu „Rodzina” na lata 2010-2020; Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014).

2. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 roku

A) Szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej i pracowników placówek pomocowych dla osobó bezdomnych finansowanych ze środków m.st. Warszawy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

B) Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul. Niecała 2 nr telefonu  (022) 443 14 83, 443 14 51, 443 14 72 od 8.00 do 16.00)

Termin składania wniosków ofertowych w obu konkursach to:

poniedziałek, 16 grudzień, 2013 - 16:00

Ogłoszono również szereg konkursów ofert z obszaru przeciwdziałnia przemocy w rodzinie w warszawskich dzielnicach.

Więcej: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wykaz

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/