Warszawa: Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA

Kategoria: System
Utworzono: 2014-04-24
Administrator NL

DSW StonogaDziecięce Strefy Wsparcia STONOGA to nowy projekt mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży na wybranych obszarach.

Stołeczny ratusz wspólnie z organizacjami pozarządowymi opracował mapę problemów społecznych, dzięki czemu będzie można podjąć systemowe działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.Stołeczny ratusz wspólnie z organizacjami pozarządowymi opracował mapę problemów społecznych, dzięki czemu będzie można podjąć systemowe działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Mapa Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA przedstawia obszary kumulacji problemów społecznych na podstawie takich zmiennych, jak liczba:

- rodzin, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

- dzieci w rodzinach korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej,

- dzieci w rodzinie, w których sporządzono Niebieską Kartę,

- skierowań do pieczy zastępczej,

- dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, na które pobierane są świadczenia rodzinne.

W obszarach, w których te wskaźniki są najwyższe, będą zorganizowane Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA. Będą to systemowe działania, polegające m.in. na stworzeniu zintegrowanej oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

W 2013 roku stołeczny ratusz rozpoczął realizację projektu - Lokalne Systemy Wsparcia na wybranych obszarach po prawej stronie Wisły, wyodrębnionych na mapie przedstawiającej kumulację problemów społecznych dotyczących dzieci w Warszawie 2012 r. Efektem działań prowadzonych w ramach LSW jest i będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi.

W ramach LSW działają już takie projekty, jak BAZA Akcja Zintegrowanej Animacji, „Tu Praga Waw PL", „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe", „My Targówek" oraz „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym". To inicjatywy skierowane do uczniów z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Główne zadanie tych projektów to podniesienie wyników szkolnych i frekwencji dzieci i młodzieży.

Źródło: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (mapa_dzieciece_strefy_wsparcia_stonoga.jpg)MAPA DZIECIĘCE STREFY WSPARCIA STONOGA 2386 Kb
Pobierz plik (prezentacja_19.03.2014.pdf)Prezentacja "Dziecięce Strefy Wsparcia STONOGA" 1987 Kb