Warszawa: Otwarty konkurs ofert na organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Kategoria: System
Utworzono: 2015-11-02
Administrator NL

Prezydent m.st. Warszawy wydała Zarządzenie z dnia 28 października 2015 r. Nr 1477/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w latach 2016-2017. Nazwa zadania to "Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".

Termin składania ofert upływa dnia 19 listopada 2015 roku o godz. 16.00.

Więcej informacji oraz akt zarządzenia wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/70C21CF5-62A0-49C1-B562-62C978FA7BCF,frameless.htm

Źródło: http://bip.warszawa.pl/