SCWO: Skuteczna ewaluacja, czyli czemu warto badać jakość naszych działań

Kategoria: System
Administrator NL

KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego podjął się opracowania koncepcji monitoringu i ewaluacji działań poradniczych. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie organizacjom pozarządowym narzędzi, które pozwolą im na ocenę prowadzonych działań, a co za tym idzie – poprawę ich jakości. Zyskają na tym również urzędnicy miejscy, którzy dzięki otrzymanym wskaźnikom łatwiej oszacują poziom poradnictwa świadczonego w Warszawie.

Chociaż monitoring i ewaluacja są elementami składowymi wielu projektów, z praktyki wynika, że zadania te przysparzają organizacjom wielu problemów. Podmioty III sektora często decydują się w tym obszarze na rozwiązania najprostsze – te jednak nie zawsze odpowiadają specyfice realizowanych działań, a przez to nie są skuteczne.
[...]

Więcej: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1987239.html

Źródło: Federacja Mazowia, za www.ngo.pl