Nowe druki ofert i umów na realizację zadań publicznych dla NGO

Kategoria: System
Utworzono: 2016-09-15
Administrator NL

19 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie weszło w życie 3 września 2016 r.

Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1300/D2016000130001.pdf.

Na stronie www.ngo.um.warszawa.pl można znaleźć formularze ofert, wzory umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego zlecanego przez Urząd Miasta st. Warszawa obowiązujące od 3 września 2016 roku.

Formularze obowiązujące od 3 września 2016 roku:
http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofertformularze/formularze-obowi-zuj-ce-od-3-wrze-nia-2016-roku