Warszawa: Nowa procedura konkursowa dotycząca przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym

Kategoria: System
Utworzono: 2016-11-08
Administrator NL

W dniu 2 listopada 2016 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr 1613/2016 w sprawie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy weszło w życie w dniu 5 listopada 2016 roku.

Treść zarządzenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert/procedura-konkursowa

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/

http://ngo.um.warszawa.pl/