Ogłoszenie konkursowe w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Kategoria: System
Utworzono: 2016-12-12
Administrator NL

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. [...]

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2006207.html

Ogłoszenie konkursowe na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020--edycja-2017/

Źródło: www.ngo.pl