Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

Kategoria: System
Utworzono: 2016-12-22
Administrator NL

Uchwałą nr XXXVIII/981/2016 Rady m. st. Warszawy przyjęto dn. 16 grudnia 2016 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako gminę mającą status miasta na prawach powiatu. U jego postaw leży założenie, że realizacja Programu, w szczególności w obszarach profilaktyki, ochrony i wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie, zwłaszcza kobiet i dzieci, oraz oddziaływań skierowanych do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i ją stosujących, powinna być ukierunkowana na zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Przewidziane Programem działania mają na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji właściwych instytucji i podmiotów na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, w celu przerwania przemocy, udzielenia skutecznej pomocy dotkniętym nią osobom oraz wyeliminowania przemocy w rodzinie.

Wiecej: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C2CA79E-FF9C-4305-A474-F21C6BB78DFB,frameless.htm

Źródło: http://bip.warszawa.pl/

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (0981_uch.doc)Uchwała - 981 39 Kb
Pobierz plik (0981_uch_zal.doc.doc)Załącznik do Uchwały 981Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 2020437 Kb