MS: POSIEDZENIE RADY DS. POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Utworzono: 2012-03-02

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z 27 lutego 2012 r., Warszawa

- Problematyka ofiar przestępstw, w tym pokrzywdzonych przemocą domową, jest jednym z priorytetów obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości - powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w trakcie posiedzenia Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Dzisiejsze spotkanie było ósmym posiedzeniem działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Rady. Jednym z jego głównych punktów było przedstawienie i omówienie podstawowych problemów związanych z reakcją organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości na zjawisko przemocy w rodzinie

- Dynamika spadku przestępczości dotyczącej przemocy w rodzinie jest zadowalająca. Jednak cały czas jesteśmy zdeterminowani do kontynuacji skutecznych kroków zmierzających do zwiększenia ochrony osób pokrzywdzonych przemocą - powiedział Jarosław Gowin.

Informacje statystyczne z kilku lat pozwalają na stwierdzenie, że przez ostatnie lata można zaobserwować spadek przestępczości w zakresie przemocy w rodzinie. Na przestrzeni 3 ostatnich lat - utrzymuje się na podobnym poziomie.

- Konieczne jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobom - ofiarom przestępstw przemocy w rodzinie, a jednocześnie uświadomienie skazanym sprawcom, że naruszanie prawa będzie egzekwowane z całą surowością prawa - mówił Minister Sprawiedliwości.

Dyskusja w trakcie dzisiejszego posiedzenia dotyczyła kwestii reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na zjawisko przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych w tym przedmiocie.
[...]

Więcej: http://gielda.wp.pl/kat,7511,title,MS-posiedzenie-Rady-ds-Pokrzywdzonych-Przestepstwem-komunikat,wid,14287264,wiadomosc.html?ticaid=1e04e&_ticrsn=3

Źródło: PAP, www.wp.pl