Czasopismo

O nas

Dwumiesięcznik „Niebieska Linia", wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP od 1998 roku, jest jedynym na polskim rynku periodykiem poświęconym psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną, w tym: w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych, relacjach partnerskich, wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych.

Na łamach „Niebieskiej Linii" znajdziemy:

  • opisy metod pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, osobami pokrzywdzonymi innymi przestępstwami;
  • przykłady dobrych praktyk związanych z lokalnymi programami przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy;
  • komentarze do różnych aktów prawnych przydatnych w obszarze pracy z rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy;
  • opisy procedur, standardów i zasad obowiązujących w tym obszarze pomocy;
  • artykuły pomagające lepiej rozumieć zjawiska psychologiczne towarzyszące przemocy - zaburzenia zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży;
  • informacje o szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych doskonaleniu umiejętności pracy z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy.

Nasi autorzy są wybitnymi specjalistami - teoretykami i praktykami - w przeciwdziałaniu przemocy.

Radę Programową (w kolejności alfabetycznej) stanowią: dr Dorota Dyjakon, prof. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Magdalena Grzyb, prof. Ewa Jarosz, prof. Krzysztof Krajewski, prof. Anna Kwak, mgr Jacek Lelonkiewicz, dr Michał Lewoc, prof. Ilona Michailovič, dr Marek Michalak, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ewa Pisula, prof. dr hab. Monika Płatek – Przewodnicząca Rady, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda, dr Grzegorz Wrona

 

Dwumiesięcznik „Niebieska Linia" jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Redakcja „Niebieskiej Linii" zachęca do nadsyłania artykułów poświęconych zjawisku przemocy w rodzinie celem publikacji na łamach naszego pisma. Zastrzegamy sobie prawo ich skracania i redagowania. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja:

Wydawca: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
Redaktor naczelna: Renata Durda
Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulesza
Rada Programowa: dr Dorota Dyjakon, prof. Beata Gruszczyńska, dr Magdalena Grzyb, prof. Ewa Jarosz, prof. Krzysztof Krajewski, prof. Anna Kwak, mgr Jacek Lelonkiewicz, dr Michał Lewoc, dr Marek Michalak, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ewa Pisula, prof. Monika Płatek – Przewodnicząca Rady, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała, mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda, dr Grzegorz Wrona
Przygotowanie i druk: LOTOS Poligrafia sp. z o.o.
Adres Redakcji: ul. Widok 24 (II piętro), 00-023 Warszawa
tel.: 22 823 96 64, 22 824 25 01
adres e-mail: pismo@niebieskalinia.pl

Pismo Niebieska Linia na Facebooku

 

  

Artykuły z kategorii Czasopismo

Czasopismo

Nowy Numer Dwumiesięcznika "Niebieska Linia"

czytaj dalej

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.