JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY WOBEC KOBIET?

Utworzono: 2012-05-18

Polska powinna podpisać i ratyfikować konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet - apelują stowarzyszenia broniące praw kobiet i przeciwdziałające przemocy w rodzinie.

Kobiety i dzieci są ofiarami ponad 90 procent aktów przemocy domowej. W Polsce ponad 800 tysięcy kobiet rocznie zostaje poszkodowanych w wyniku agresji fizycznej lub przemocy seksualnej. W większości przypadków sprawcami są osoby znane ofierze. Jedynie 30 procent kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera zgłasza ten fakt organom ścigania i szuka pomocy.

Stosowanie konwencji mogłoby pomóc zmienić świadomość społeczną – podkreśla profesor Monika Płatek. Karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że chodzi o to, by przeciwdziałać szkodliwym stereotypom, które pozwalają mężczyznom stosować przemoc, a kobietom nakazują to znosić. W ocenie profesor Płatek koszty takiej sytuacji ponosi całe społeczeństwo.

Renata Durda szefowa ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy Niebieska Linia podkreśla, że konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy należy przyjąć jak najszybciej, bo jej pozytywne skutki będą odczuwalne dopiero za jakiś czas, gdy zostanie zbudowana infrastruktura pomocowa dla ofiar agresji. Dodaje, że konwencja wymusza przygotowanie szerszej oferty usług konkretnego wsparcia np. placówki hostelowe zapewniające miejsca pobytu osobom, które uciekły przed przemocą z domu.

Natomiast Konrad Wojterkowski, współorganizator kampanii społecznej "Kocham, nie biję" zaznacza, że przyjęcie konwencji wymaga zmiany prawa, tak aby przestępstwo zgwałcenia kobiety było ścigane z urzędu, a nie na wniosek poszkodowanej. Jego zdaniem możliwe jest szybkie przyjęcie takiego zapisu.

Wypowiedź szefowej Niebieskiej Linii dla Polskiego Radia:
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/604586,Jak-przeciwdzialac-przemocy-wobec-kobiet

Źródło: IAR, www.polskieradio.pl