PODSUMOWANIE ZGŁOSZEŃ W V EDYCJI KONKURSU "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ" (2012)

Utworzono: 2012-06-12

W trakcie tegorocznej V-tej już edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” organizowanego przez Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ otrzymaliśmy 169 zgłoszeń na 109 funkcjonariuszy Policji z całej Polski.

Konkurs, realizowany pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Połowa zgłoszeń przysłanych w ramach edycji konkursu trwającej do 31 maja 2012 r. pochodziła od osób prywatnych. Tradycyjnie głosujący najczęściej wskazywali na zrozumienie, zaangażowanie i skuteczną pomoc ze strony dzielnicowego oraz wzorowe działania podczas interwencji domowych. Pozostałych zgłoszeń dokonali specjaliści z placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocy społecznej i szkół dostrzegając szczególny wkład kandydatów w lokalne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracę w zespołach interdyscyplinarnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy nadesłali zgłoszenia i tym samym postanowili docenić zaangażowanie i profesjonalizm policjantów w trudnych sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie.

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” ogłosimy z końcem czerwca 2012 roku.

Jak co roku laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas obchodów Święta Policji, w sobotę 21 lipca w Warszawie.
W tym roku dodatkową nagrodę książkową dla laureatów konkursu ufundowało Wydawnictwo GASKOR.

Przypominamy, że zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) przyjmowane są w trybie ciągłym – elektroniczny formularz zgłoszeń znajduje się na stronie konkursu: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/.

nagroda

Inf. wł.