Kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w Niebieskiej Linii

Utworzono: 2013-11-25
Zmodyfikowano: 2013-12-02

Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Zajrzyj na: www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni

Tegoroczne obchody 16 Dni kontuowały będą hasło z poprzednich lat: "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!", zwracających uwagę na zależności między militaryzmem i przemocą ze względu na płeć.

 Cel kampanii to wyeliminowanie wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć poprzez:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ uczestniczy w tegorocznej akcji poprzez publikację artykułów i materiałów edukacyjnych współdziałając z AVON Polska w ramach specjalnie przygotowanej na 16 Dni kampanii #SeeTheSigns / #OtwórzOczy.

Dzięki współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, które przewidziało na swojch stronach publikację wywiadów z osobami wyjątkowo zaangażowanymi w zwalczanie przemocy w rodzinie i wobec kobiet, zapoznamy się sylwetkami i działaniami zawodowymi wybranych laureatów organizowanego przez "Niebieską Linię" Konkursu "Policjant, który mi pomógł".

Zapraszamy też do wysłuchania cotygodniowych, niedzielnych audycji "Dość przemocy" w radio TOK FM.

Wszystko to i znacznie więcej pod adresem: www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni.