Warszawa-Ochota: Grupa rozwoju osobistego "ROZWINĄĆ SKRZYDŁA" w Niebieskiej Linii

Utworzono: 2014-05-05
Zmodyfikowano: 2014-05-08

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do udziału w grupie rozwoju osobistego „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA", która rusza już w maju 2014 roku.

Program przeznaczony jest dla kobiet z Dzielnicy Ochota doznających przemocy w rodzinie, które potrzebują specjalistycznego wsparcia w podjęciu działań zmierzających do jej zatrzymania oraz zmiany swojej sytuacji życiowej. Udział w nim ma pomóc każdej z uczestniczek w zbudowaniu planu wyjścia z przemocy. Będzie także okazją do pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości, nabywaniem umiejętności stawiania zdrowych granic i realizowania własnych celów życiowych.

Zadanie będzie realizowane metodami obejmującymi:

– wsparcie grupowe (8 weekendowych spotkań warsztatowych)

– wsparcie indywidualne pomiędzy spotkaniami grupowymi

Tematyka zajęć grupowych:

- przekraczanie trudnych emocji związanych z doświadczoną przemocą

- tworzenie indywidualnego planu wychodzenia z przemocy

- stawianie zdrowych granic w relacjach z innymi

- odbudowywanie poczucia własnej wartości i wspieranie dziecka

- szukanie wzorców budowania relacji opartych na szacunku

- poszukiwanie zasobów osobistych, budowanie poczucia własnej wartości

Warunkami uczestnictwa w zajęciach są:

udział w spotkaniu indywidualnym z osobą prowadzącą zajęcia, kwalifikującą do grupy

deklaracja udziału w minimum 80% programu ( spotkania warsztatowe i indywidualne od maja do lipca 2014)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia" IPZ PTP, ul. Korotyńskiego 13,  Warszawa,
tel.: (22) 824-25-01 lub (22) 823-96-64

Szczegółowy opis i terminy zajęć

1. Cześć I: Warsztaty rozwoju osobistego (weekend 17-18 maja)

Warsztaty rozwoju osobistego mają pomóc w określeniu osobistych zasobów, poszukiwania źródeł motywacji do zmian i odkrycie tych rzeczy, które hamują wprowadzanie konstruktywnych zmian w życiu.

17 maja 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 13.15

Oraz 18 maja 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 13.15

2. Cześć II: Warsztaty kompetencji społecznych (6 spotkań)

Warsztaty mają na celu budowanie zasobów psychologicznych i kompetencji społecznych, które przyspieszą wychodzenie z przemocy i zabezpieczą uczestników na przyszłość. Będą dotyczyć poczucia własnej wartości, asertywności i stawiania granic, umiejętności rozwiązywania konfliktów, nauka komunikacji bez przemocy (wg. Rosenberga), umiejętności wychowawczych i wypełniania ról rodzicielskich, radzenia sobie ze stresem.

Terminy (soboty i niedziele:):

7 czerwca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

8 czerwca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

28 czerwca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

29 czerwca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

12 lipca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

13 lipca 2014 roku, w godzinach od 9.00 do 15.00

3. Cześć III: Konsultacje indywidualne z psychologiem/terapeutą (2 spotkania na osobę)

Cele konsultacji to wsparcie, poszukiwanie możliwości i rozwiązań, monitorowanie postępów, ustalanie dalszych kroków i zadań domowych, które beneficjenci będą realizowane między spotkaniami.

Terminy:
Będą uzgadniane na bieżąco z beneficjentkami projektu.

Uwaga! Udział w programie oznacza udział we wszystkich jego elementach!

Projekt współfinansuje M. St. Warszawa