Seminarium naukowe dotyczące ochrony kobiet doświadczających przemocy ze strony męża/partnera

Utworzono: 2016-08-11
Zmodyfikowano: 2016-08-11

w uwb kolor

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” logo NLwe współpracy z Zakładem Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej oraz Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku organizują seminarium naukowe dotyczące ochrony kobiet doświadczających przemocy ze strony męża/partnera.

Seminarium odbędzie się 30 sierpnia 2016 roku w Warszawie w Domu Technika NOT. Przedmiotem dyskusji będzie ocena czy obowiązujące w Polsce regulacje prawne uwzględniają indywidualne potrzeby kobiet doświadczających przemocy (niesprawności, bezrobocie, wielodzietność, specyficzne sytuacje życiowe itd.), a także rekomendacje dla dalszego doskonalenia procedur i rozwiązań systemowych pomocnych w wyżej wymienionym zakresie.