Nowe terminy wiosennej edycji Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (2017)

Utworzono: 2017-01-10
Zmodyfikowano: 2019-04-10

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych udziałem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, które chcą pozyskać na początku bieżącego roku dofinansowanie do szkolenia informujemy, że termin rozpoczęcia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie został przesunięty na 21 lutego 2017 r. a tym samym rekrutacja do tego szkolenia nadal trwa.

Poniżej podajemy aktualny terminarz sesji:

I sesja: 21 - 24 lutego 2017
II sesja: 14 - 17 marca 2017
III sesja: 4 - 7 kwietnia 2017
IV sesja: 9 - 12 maja 2017

Szkolenie to przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Szczegółowe informacje oraz ankieta kwalifikacyjna:
http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/szkoly/studium-pomocy-ofiarom-przemocy-w-rodzinie