Wyjaśnienie

Utworzono: 2017-01-24
Zmodyfikowano: 2017-02-10

Szanowni Państwo,

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie i wsparcie, którego udzielacie nam Państwo w związku z zawieszeniem działań Poradni Telefonicznej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (tel. 22-668-70-00).
Pokazuje to jak potrzebna i widoczna społecznie jest nasza działalność.

Nie oznacza to na szczęście „likwidacji Niebieskiej Linii" jak komunikują niektóre media, choć oznacza istotne ograniczenia dla dostępności do naszej pomocy.

Z poradni telefonicznej i mailowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem rocznie korzystało ponad 6 tys. osób. Dla wielu z nich była ona jedynym dostępnym źródłem wsparcia i rzetelnej informacji (osoby z niepełnosprawnościami, chorujące, mieszkające w małych miejscowościach lub przebywające poza granicami kraju itd.).

Zakres pomocy udzielanej w ramach tych poradni jest znacznie szerszy niż tylko przemoc w rodzinie, bowiem obejmuje osoby pokrzywdzone innymi rodzajami przestępstw (rozbój, napad, kradzież, pobicie, napaść seksualna itd.).
Staramy się pozyskać środki na kontynuację działań poradni telefonicznej i mailowej skierowanych do tych osób; wierzymy, że uda się przywrócić ich działanie.

Nadal natomiast przyjmujemy osoby potrzebujące pomocy prawnej i psychologicznej w kontakcie bezpośrednim w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 (tel. do umówienia wizyty: 22-824-25-01).

Dotyczy komunikatu:
http://www.niebieskalinia.pl/5880