Uruchomiliśmy zbiórkę na rzecz Poradni Telefonicznej na platformie Pomagamy.im

Poradnia Telefoniczna dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (22-668-70-00)Choć z początkiem stycznia zawieszona została działalność Poradni Telefonicznej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ, nadal żywimy nadzieję, że pozyskamy środki na jej wznowienie. Stąd 3 lutego uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na ten cel na polskiej platformie Pomagamy.im pod adresem: https://pomagamy.im/niebieskalinia.

Ważna informacja: platforma Pomagam.im zmieniła nazwę na Pomagamy.im

Od 2009 roku prowadziliśmy bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach Poradni Telefonicznej i Poradni Mailowej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (22-668-70-00). Dotychczas była ona dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będącym w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. Niestety na 2017 rok nie mogliśmy pozyskać tych środków z powodu zmiany warunków aplikowania o dotacje i wykluczenia możliwości udzielania pomocy telefonicznej i internetowej przez specjalistów - psychologów i prawników.

Szczegółowy opis akcji dostępny jest na stronie: https://pomagamy.im/niebieskalinia oraz w komunikacie prasowym: Zbiórka Niebieskiej Linii IPZ na platformie Pomagamy.im.

Zachęcamy do wsparcia naszej Poradni Telefonicznej, która w 2016 roku zapewniła pomoc i porady specjalistów dla ponad 4 tysięcy osób.